De richtlijnen voor de ePrivacy Verordening

1 augustus 2018

Op 25 mei 2018 is de algemene AVG wetgeving ingetreden. Na deze onrustige tijd is er nu een nieuwe privacywetgeving in de maak. Dit is een iets minder bekende wetgeving, namelijk de ePrivacy Verordening. Voor de duidelijkheid: dit is een andere verordening dan de AVG. Wat de Privacy Verordening precies is en wat het verschil is met de AVG, bespreken we in deze blogpost.

Wat is de ePrivacy Verordening?

Kort gezegd waakt deze verordening over de sector elektronische communicatie. Smartphones, laptops, tablets, mailings en andere digitale communicatie zijn immers niet meer uit onze samenleving weg te denken. De regels in de verordening gaan onder meer over e-mail, cookies en telemarketing. Een verordening betekent dat de wet bij intrede rechtstreeks van toepassing is in de hele Europese Unie. Dit is anders dan bij een richtlijn. De ePrivacy Verordening vervangt de huidige e-privacyrichtlijn.

De planning was om de ePrivacy Verordening, net als de AVG, op 25 mei 2018 in werking te stellen. Echter is alleen de tweede verordening in werking getreden op de bovenstaande datum. De intreding van de ePrivacy Verordening is uitgesteld tot 2019. De richtlijnen in de ePrivacy Verordening gaan net als bij de Algemene Verordening Gegevensbescherming ook over data maar in dit geval dus alleen gericht op de elektronische sector. Naast persoonsgegevens, worden gegevens die geen persoonsgegeven zijn en gegevens van organisaties, beschermd onder de ePrivacy Verordening.

Verschillen ePrivacy Verordening en AVG

Eigenlijk is de ePrivacy Verordening meer een aanvulling op de AVG dan een op zichzelf staande verordening. Om deze reden zullen we hier de werking van de verordening in verhouding tot de AVG wetgeving verder toelichten.

De ePrivacy Verordening is ook wel een lex specialis van de AVG. Dit betekent dat het een verordening is die voorrang krijgt op de algemene (AVG) wetgeving. Met een lex specialis kan er maatwerk geleverd worden voor speciale gevallen. De ePrivacy Verordening geeft specifieke richtlijnen aan organisaties die online communiceren middels persoonsgegevens. Direct marketing, trackings technologieeën en andere manieren van online communiceren vallen onder de wet. Dit zorgt voor een betere invulling aan de algemene AVG-wetgeving.

Wat verandert er voor jou als organisatie

Een zogenaamde cookiewall hanteren op een website is na het intreden van de ePrivacy Vordering niet meer toegestaan. Voor iedere websitebezoeker, ongeachte of deze persoon de cookies accepteert of niet, moet de website beschikbaar zijn. Dit dwingt organisaties automatisch om twee versies van hun website aan te bieden. Een met toestemming van cookies en een zonder deze toestemming.

Ook komt er een verbod op informatie waarvoor de gebruiker vooraf geen toestemming heeft gegeven. Voorgaande stemming, middels een popt-in button is hierbij verplicht. Uitzondering op de regel zijn bestaande klantrelaties. Een vereiste is dat er altijd een opt-out optie geboden moet worden.

Net als bij de AVG kunnen er nieuwe boetes uitgedeeld worden die kunnen oplopen tot maximaal 20 miljoen euro, of 4% van de wereldwijde omzet van een organisatie. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens de instantie die deze boetes kan opleggen.

Cookies mogen na het geven van toestemming geplaatst worden. Uitzondering op de regel zijn cookies die noodzakelijk zijn voor communicatie, een dienst of een technische aspect. Ook moet een websitebezoeker altijd de mogelijkheid hebben om zijn achtergelaten cookies weer in te trekken. Wij zijn groot voorstander van het updaten van de huidige e-Privacyrichtlijn. Het is belangrijk om de recht van de internetgebruiker inzichtelijk te maken voor alle organisaties werkzaam in de elektronische sector. De wetgeving zorgt tevens voor een gelijke wetgeving in verschillende lidstaten wat volgens weer voordeel oplevert voor de e-commerce wereld.

De verordening is door het Europarlement inmiddels aangenomen. Nu is het aan de Europese Raad, bestaande uit vertegenwoordigers van de 28 lidstaten, om het voorstel bij te nemen. Volgens gaat het voorstel nog door naar de Europese Commissie. Kortom, een proces dat nog wel even gaat duren. Wij houden je op de hoogte.

x